Valitse sivu

Tekstin on kirjoittanut: Tiimi Snooker eli Esteri Jokinen, Heini Litmanen, Nea Pulkkinen, Olavi Särkilahti ja Otso Mononen

Kirjoittajat ovat Tampereen korkeakouluyhteisön asiantuntijoita

Whaddup! Olemme tiimi Snooker, ja SCIL 2019 projektimme nimi on TuniIT. Tavoitteenamme on saada korkeakoulujen tarjoamat Office 365-palvelut parempaan käyttöön opiskelijoiden keskuudessa. Tavoitteenamme on lisätä korkeakoulun tarjoamien Office365-palveluiden tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa, koska osa opiskelijoista ei tiedä tai ymmärrä, mitä käyttömahdollisuuksia Microsoftin palveluille löytyy.

 

Jotkin palvelut (esim. Teams ja OneNote) ovat osoittautuneet toisia palveluita potentiaalisemmiksi oppimisen näkökulmasta, mutta tutummillekin sovelluksille on löytynyt uusia käyttötapoja.

 

Projektin aikana olemme tutkineet Officen sovelluksia eri tavoin, pyrkien samalla löytämään syitä sille, miksi niiden käyttö on vähäistä. Tarkoituksenamme on myös ollut hahmottaa erilaisia keinoja, joilla palveluiden käyttöä voitaisiin lisätä. Jotkin palvelut (esim. Teams ja OneNote) ovat osoittautuneet toisia palveluita potentiaalisemmiksi oppimisen näkökulmasta, mutta tutummillekin sovelluksille on löytynyt uusia käyttötapoja. Esimerkiksi OneNote soveltuu muistiinpanojen tekemiseen paremmin kuin tavallinen tekstinkäsittelyohjelma, ja Teams kokoaa palvelut kätevästi yhteen ryhmätöissä käytettäväksi. Toisaalta esimerkiksi Excelistä löytyy valmiita malleja aikatauluttamisen tueksi.

Työstämme tätä projektia 5.7. asti, jonka jälkeen projektimme siirtyy aiheineen seuraavalle SCIL-ryhmälle. Projektin loppuvaiheilla kasaamme sovelluksille löytämämme käyttötavat ja skenaariot kokonaisuudeksi, jonka pohjalta jalanjäljissämme seuraavan ryhmän on mahdollista tuottaa ohjemateriaalia koko korkeakouluyhteisölle.