Valitse sivu

Tiimin jäsenet: Irena Kuntonen, Mari Pelkonen, Markus Liukka ja Elias Vuoksenmaa

Kirjoittajat ovat asiantuntijoita Tampereen korkeakouluyhteisöstä

Podcast-tiimi KohinaKampus täällä, hei!

Mitä on dialogi? Mitä se ei ole? Miltä näyttäisi korkeakoulu, jossa opeteltaisiin dialogia? Muun muassa nämä ovat kysymyksiä, joilla lähestyimme dialogia ilmiönä podcast-jaksossamme Puhetta puheesta. Projektimme aikana olemme lähteneet tekemään podcast-jaksoja mitä mielenkiintoisimmista aiheesta – purkkiin on saatu puhetta jo muun muassa koulutusviennistä, käännösaktivismista ja opiskelijoiden kansainvälistymisestä mahtavilta asiantuntijoilta. Erityisen suuren äärellä ollaan kuitenkin oltu dialogia käsittelevän jakson puitteissa. Olemme päässeet keskustelemaan aiheesta jopa maailmanluokan asiantuntijoiden kanssa.

DialogiAkatemian johtaja, filosofi, kouluttaja ja tutkija Kai Alhanen on Suomessa tehnyt uraauurtavaa työtä edistääkseen suomalaisen yhteiskunnan dialogisuutta. Hän kävi kertomassa näkemyksiään dialogista studiossamme valmentajallemme Jussi Hannuselle, ja puolituntinen keskustelu oli niin timanttista, että ilman fyysisen puutumisen ja juna-aikataulujen asettamia rajoitteita sitä olisi kuunnellut mieluusti tuplasti pidempään. Tämän lisäksi pääsimme toteuttamaan videokeskustelun kenties maailman suurimpien dialogigurujen, Peter Garrettin ja Jane Ballin, kanssa. Molemmat ovat tehneet töitä dialogin parissa vuosikymmenien ajan ja perustaneet muun muassa kansainvälisen dialogiyhteisön Academy of Professional Dialogue. Garrettin yhteistyö kvanttifyysikko ja filosofi David Bohmin kanssa 1980-luvulla on nykyaikaisen dialogikäsityksemme perusta.

Dialogia käytetään terminä yhteiskunnan ja sosiaalisen median syövereissä toisinaan väärin, minkä vuoksi tällainen puhe puheesta on äärettömän tärkeää. Voidaksemme käyttää dialogia oikein meidän täytyy ymmärtää, mikä sen määritelmä on. Pohjimmiltaan dialogi on keskustelua, joka tähtää ymmärrykseen. Dialogin ajaksi omat olettamukset jäädytetään ja aidosti kuunnellaan keskustelukumppania sen sijaan, että odotetaan vain omaa vuoroa puhua. Tähtäimessä ei kuitenkaan välttämättä ole minkäänlainen konsensus. Ehkä jopa tärkeämpää dialogin määrittelyssä on kuitenkin se, mitä se ei ole. Dialogi on keskustelua, mutta kaikki keskustelu ei ole dialogia. Dialogi on myös hyvin eri asia kuin väittely. Asiantuntijammekin painottavat, että dialogi ei sovi kaikkialle ja joka tilanteeseen ja sitä tulee käyttää harkiten. Päätöksentekoon se ei sovi luontevasti. Dialogisen tilan rakentavan ihmisen tulee myös olla vastuullinen siinä, miten dialogia käytetään. Olennaista on myös muistaa, että dialogi on taito, joka vaatii paljon harjoittelua ja jota voi kehittää läpi elämän. Se on kuitenkin sen arvoista, sillä vastuullisen dialogin avulla voimme rakentaa ymmärrystä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja välttää konflikteja ja kaikukammioihin sulkeutumista. Maailmassamme on paljon katastrofeja ja konflikteja, jotka johtuvat siitä, miten ajattelemme ja keskustelemme toistemme kanssa.

Jos dialogi on näin tärkeä ja meitä kaikkia koskettava ilmiö, miksi sen oppimiseen ei pyritä aktiivisemmin korkeakoulussa? Opiskelijoille dialogitaidot olisivat käsittämättömän hyödyllisiä niin opintojen aikana kuin myöhemmin elämässä. Alhasella oli esimerkiksi mainio idea siitä, että seminaaritöitä käsitellessä keskustelu voitaisiin pohjustaa dialogilla ja siirtyä sitten väittelyyn ja takaisin dialogiin. Näin aiheesta päästäisiin monipuoliseen ja syvään ymmärrykseen, ja harjoitusta saisivat monenlaiset vuorovaikutustaidot. Lisäksi olemme yhtä mieltä siitä, että tieteidenvälistä dialogia tulisi kehittää. Tuloksena yliopistossa olisi laajan monitieteisen ymmärryksen lisäksi hedelmällisempi ja osallistavampi kulttuuri, joka ruokkii laadukasta ajattelutyötä.

Podcastia varten meillä on raakamateriaalia jo lähes kaksi ja puoli tuntia. Niitä on haastavaa lähteä leikkaamaan, sillä sisältö on lähes puhdasta kultaa. Tämän vuoksi aiommekin laittaa saataville ns. side-track-versiot, jotta pääsette kaikki kuuntelemaan koko keskustelut. Leikkelystä huolimatta jakso on näillä näkymin jakautumassa ainakin kahteen eri jaksoon. Niillä pääsette tutustumaan dialogiin syvemmin huippuasiantuntijoidemme johdattamana.

Dialogiin kannattaa ehdottomasti jokaisen tutustua edes välttävästi. Sitran sivuilta voi tilata ilmaiseksi postitse kotiin dialogioppaita. Lisäksi mahdollisuuteen käydä käytännössä dialogia ihmisten kanssa kannattaa tarttua, jos sellainen eteen tulee. Mutta ennen kaikkea, KUUNNELKAA PODCASTIAMME! Ette varmasti kadu.

Kiitokset dialogi-jaksostamme valmentajallemme Jussi Hannuselle ja erityisesti Timo Nevalaiselle, joka lainasi meille asiantuntijuuttaan ja verkostoaan. Kaikista suurin kiitos kuuluu tietysti vieraillemme Kai Alhaselle, Jane Ballille ja Peter Garrettille. Kohistaan jatkossakin!