Valitse sivu

 

Opintojen tunaus –

Opiskelussa käytettävien digitaalisten työkalujen käytön kehittäminen, 3-5 op

The page is in Finnish because the project will be held in Finnish

 

Etusivu > Projektit  > Tämän hetken projektit > Opintojen tunaus

 

Laajuus: 3-5 op | Päivämäärä: 9.4.-10.5. | Tyyppi: oppimisprojekti / palkaton harjoittelu |Kieli: suomi | Projekti-asiakas: IT-päällikkö Pekka Liedes

 

 

Digitaalisten työkalujen käyttö on nykyään arkipäivää, myös opiskelussa. Hyödynnetäänkö olemassa olevia työkaluja parhaalla mahdollisella tavalla? Millaisia käyttötapoja tulisi lisätä? Millaisia kokemuksia käyttäjillä on? 

 

Projektin aikana opiskelijat tekevät käyttöskenaariot ja skenaarioihin perustuvat ohjeet ja vinkit (teksti, kuva ja video), kuinka digitaalisia työvälineitä voi parhaiten hyödyntää omassa opiskelussa.

Projektin aikana tiimi pääsee perehtymään käyttäjälähtöisyyteen, korkeakouluyhteisön käytössä oleviin digitaalisiin työkaluihin ja tuottamaan visuaalista materiaalia.

Tiimiltä vaadittavat taidot:

 • Kiinnostus palvelujen kehittämiseen
 • Käyttäjälähtöinen ajattelu
 • Oman työskentelyn johtaminen
 • Perustaidot digitaalisista työvälineistä

Kevään SCIL-projektissa pääset tutustumaan ja kokeilemaan uusien ja olemassa olevien digitaalisten työkalujen käyttötapoja oppimisessa. Opiskelijatiimi tuottaa oppimista parhaalla tavalla tukevia käyttöskenaarioita, joita käytetään uusien tietojärjestelmien perehdytysmateriaalien ja -tapojen tuotannossa. Eri näkökulmien painotus, käsittelytaso ja tiedonkeruun tavat sovitaan projektin alussa yhdessä projektiin osallistuvien kanssa osana projektisuunnittelua.

Käytännön tietoa:

Projektin työskentelyaika on 4.periodi.

Projekti on tarjolla korkeakouluyhteisön ristiinopiskelupalvelussa, joten siihen ovat tervetulleet opiskelijat niin TAMKista kuin Tampereen yliopistosta. Projektista voi saada työpanoksensa mukaisesti 3-5 opintopistettä. Opintojen sopivuus HOPS-suunnitelmaan kannattaa varmistaa oman tutkinto-ohjelman vastaavalta.

Projektissa pääset kehittämään:

 • verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja
 • yhteistyö- ja tiimitaitoja
 • projektinhallintataitoja
 • viestintätaitoja: kirjallinen ja suullinen
 • taitoja tulosten visuaaliseen esittämiseen
 • kykyä hahmottaa laajempia kokonaisuuksia.

Osallistujalta projekti edellyttää sitoutumista, tiedonhaku- ja analysointitaitoa sekä vuorovaikutuskykyä. Onnistumista tukee kiinnostus kehittämiseen ja avoin mieli.

Lisätietoja:

 • Projektivalmentaja Jussi Hannunen, SCIL: jussi.hannunen@tuni.fi