Chatbotit oppimisessa ja korkeakoulutuksessa

Chatbotit ovat viimeisen parin vuoden aikana saavuttaneet uuden kyvykkyyden tason ja tarjoavat nyt mielenkiintoisia mahdollisuuksia korkeakouluille. Mediassa on tietysti hypeä aiheesta, mutta syvällisempää tietoa on aika vähän saatavilla, ja suomenkielisenä ei juuri ollenkaan.

Projektissa laaditaan raportti, jossa kuvataan seuraavia seikkoja:

  • chatbottien kyvykkyys ja käyttötapaukset
  • chatbot-teknologiat, -kehitysympäristöt ja -ohjelmistokehykset
  • chatbottien soveltuvuus opetuksen ja ohjauksen tukemiseen
  • chatbotteihin liittyvä olemassa oleva toiminta ja toimijat Tampere3:ssa

Raporttia hyödynnetään Tampere3:n (SCIL) toiminnan ja kehityshankkeiden suunnittelussa, ja tulevissa opiskelijavetoisissa kehitysprojekteissa kuluvan vuoden aikana.

Eri näkökulmien painotus, käsittelytaso ja tiedonkeruun tavat sovitaan projektin alussa yhdessä projektiin osallistuvien kanssa osana projektisuunnittelua. Projekti voi sisältää käytännöllisen osuuden prototyypin tai demo-sovelluksen muodossa.

Projektin työskentelyaika on kevät 2018. Raportin tulee olla valmis viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Projektin arvioitu laajuus on 3-5op. Projektitiimin koko 3-5 henkilöä.

Lisätietoja: Timo Poranen, timo.t.poranen@uta.fi

Projektin tiedot

Asiakas Jussi Hannunen, TAMK Floworks
Toteutus Kevät 2018
Tarvittavat taidot Tietojenkäsittelyn peruskäsitteet, soveltavan tutkimuksen teko, tieteellinen kirjoittaminen