Select Page

Opiskelijapalautekäytäntöjen kehittäminen, 3-5 op

The page is in Finnish because the project will be held in Finnish

 

Etusivu > Projektit  > Tämän hetken projektit > Opiskelijapalaute

Laajuus: 3-5 | Päivämäärä: 4.periodi | Tyyppi: oppimisprojekti / palkaton harjoittelu |Kieli: suomi | Projekti-asiakas: Kehittämispäällikkö Piia Tienhaara

Miten opiskelija saa äänensä kuuluville koulutuksen kehittämisessä?

Millaiset palautekäytännöt henkilöstö ja opiskelija kokevat mielekkäiksi?

Millaiset palautekanavat ja -menetelmät ovat tätä päivää ja tukevat laadukkaan tiedon kokoamista?

 

Kevään SCIL-projektissa pääset etsimään ja ehdottamaan ratkaisua opiskelijapalautejärjestelmän haasteisiin ja vaikuttamaan käytäntöjen kehittämiseen. Projektissa opiskelijatiimi tutustuu nykyisiin palautekäytäntöihin, kartoittaa opiskelijoiden ja henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä sekä etsii uudentyyppisiä ratkaisuja palautetiedon kokoamiseen ja/tai käsittelyyn. Eri näkökulmien painotus, käsittelytaso ja tiedonkeruun tavat sovitaan projektin alussa yhdessä projektiin osallistuvien kanssa osana projektisuunnittelua.

Opiskelijoiden antama palaute on keskeinen osa koulutuksen jatkuvaa kehittämistä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Kattavan ja relevantin opiskelijapalautteen saaminen on tärkeää sekä opetuksen laadun että rahoituksen varmistamisen kannalta. Haasteena kuitenkin on, etteivät esimerkiksi opiskelijakyselyt aina tavoita tai kohtaa opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla: vastausprosentit saattavat jäädä alhaisiksi tai vastausten sisältö ei ole riittävä hyödyntämistä ajatellen.

 

 Lähde siis kehittämään toimintaamme entistä paremmaksi!

 

Projektin tukena toimii koko projektin ajan SCIL-valmentaja sekä laadunhallinnan ja kehittämisen asiantuntijat TAMKista. Projektissa pääsetkin aitiopaikalta tutustumaan korkeakoulun laadunhallintaan ja palautekäytäntöihin sen osana.

Käytännön tietoa:

Projektin työskentelyaika on 4.periodi.

Projekti on tarjolla korkeakouluyhteisön ristiin opiskelupalvelussa, joten siihen ovat tervetulleet opiskelijat niin TAMKista kuin Tampereen yliopistosta.Projektista voi saada työpanoksensa mukaisesti 3-5 opintopistettä. Opintojen sopivuus HOPS-suunnitelmaan kannattaa varmistaa oman tutkinto-ohjelman vastaavalta.

Projektissa pääset kehittämään:

  • verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja
  • yhteistyö- ja tiimitaitoja
  • projektinhallintataitoja
  • viestintätaitoja: kirjallinen ja suullinen
  • taitoja tulosten visuaaliseen esittämiseen
  • kykyä hahmottaa laajempia kokonaisuuksia.

Osallistujalta projekti edellyttää sitoutumista, tiedonhaku- ja analysointitaitoa sekä vuorovaikutuskykyä. Onnistumista tukee kiinnostus kehittämiseen ja avoin mieli.

Lisätietoja: