Developing Sustainable Campus / Kestävä Kehitys

– application period is closed

 

Sustainable development can be defined as development that meets the needs of the present, without compromising the ability of future generations to meet their own needs. How is this realized in higher education institutions? The aim of the Developing Sustainable Campus project is to study the present state of sustainable development in higher education institutions and how it is seen in their marketing and communication material, especially in intras.  The working language of this project will be Finnish.

Kestävä kehitys koostuu ekologisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta. Ne näkyvät korkeakoulujen toiminnassa monin eri tavoin. Kestävä kehitys ei ole siis pelkästään jätteiden lajittelua, vaan siihen liittyvät monet kehittämiskohteet, painopistealueet ja vastuullisuus. Vastuullisuuden voidaan ajatella olevan kestävän kehityksen kivijalka. TAMKisssa kestävä kehitys on nostettu yhdeksi korkeakoulun arvoista. Miten tämä näkyy niin ulkoisille kuin sisäisille toimijoille?

Hakijalta toivotaan vahvaa kiinnostusta kestävään kehitykseen, viestintään ja palvelumuotoilun kriittiseen tarkasteluun. Aiempi kokemus projektityöskentelystä ja vahvat viestintätaidot auttavat projektin läpiviennissä. Lisäksi halu uuden oppimiseen täytyy olla vahva ja kyky luovaan ajatteluun on ehdottomasti eduksi.

Projektin työkielenä tulee olemaan suomi.

Asiakas TAMKin kestävän kehityksen ryhmä
Toteutus Lokakuu-Joulukuu 2017, 10-15 h/viikko
Työtapa Oppimisprojekti tai palkaton harjoittelu 3-4 hengen tiimissä
Taidot Suomen kieli, kestävä kehitys, viestintä, palvelumuotoilu

Like What You See?

Contact Us