Select Page

Digitaalisen uratapahtuman järjestäminen Slackissa

Laajuus: 3-5 op | Projektin ajankohta: 4. periodi (tapahtuma 15.4.-3.5.2019) | Tyyppi: oppimisprojekti / palkaton harjoittelu |Kieli: suomi | Projekti-asiakas: Sometaduuniin-hanke

 

Miten sinä markkinoit itseäsi somessa? Miten somea voitaisiin hyödyntää työnantajien, opiskelijoiden ja hanketoimijoiden kohtaamisissa? Digiaikakauden työmarkkinoiden, rekrytoimisen ja työnhaun muutokset – uhka vai mahdollisuus?

Lähde mukaan ideoimaan, toteuttamaan ja fasilitoimaan Slack-tapahtumaa Sometaduuniin-hankkeen kanssa. Pääset vahvistamaan omaa osaamistasi ja asiantuntijuuttasi sekä pääset verkostoitumaan eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Olet mukana luomassa uuden laisia kohtaamismahdollisuuksia, kehityt projektinhallinnassa, markkinointiviestinnässä, sometaidoissa ja kaiken lisäksi edistyt opinnoissasi.

Sometaduuniin-hankkeen kautta matkaamme kaikki kohti parempia työelämä- ja urataitoja digitalisoituvilla työnantaja- ja –hakijamarkkinoilla. Hankkeessa on pyritty helpottamaan erilaisten modernien työvälineiden hyödyntämistä esimerkiksi työelämän ja opiskelijoiden kohtaamisissa, ja hankkeen tavoitteena on toisaalta ollut edistää työnhaun sekä oman osaamisen markkinoinnin taitoja ja toisaalta kehittää uusia uraohjauksen käytänteitä.

Hanke on tuottanut paljon koulutusmateriaalia verkkoon erilaisista aihepiireistä ja toteutamme nyt huhti-toukokuussa 2019 Slack-tapahtuman kohtauttaaksemme työnantajia ja opiskelijoita Pirkanmaalla uudella tavalla, sekä jalkauttaaksemme hankkeen tuloksia..

Slack-tapahtuman tavoitteet:

  • Uudenlaisen virtuaalisen ura- ja rekrytapahtuman konseptin luominen
  • Mahdollisuus tehokkaaseen verkostoitumiseen
  • Jakaa informaatiota some-työnhausta sekä somen käyttöselvityksen tuottamaa tietoa ja Sometaduuniin-opintojen markkinointi
  • Tarjota työnantajille mahdollisuus luoda positiivista työnantajamielikuvaa, markkinoida omia työmahdollisuuksia ja tuoda esille tulevaisuuden osaajatarpeita sekä perehtyä hankkeen teemoihin
  • Ohjaajien koulutuspakettien markkinointi ja ohjausosaamisen kehittäminen

 

Lisätietoja:

Eija Syrjämäki, eija.syrjamaki@tuni.fi
SCIL Projektivalmentaja

Outi Rantanen, outi.rantanen@tuni.fi
lehtori, projektipäällikkö (Sometaduuniin-hanke)
Ammatillinen opettajankoulutus, ammattipedagoginen TKI

Tiina Nilsson, tiina.nilsson@tuni.fi
Suunnittelija, työelämäasiantuntija (Sometaduuniin-hanke)
Työelämäpalvelut

Taustatietoa www. sometaduuniin.fi

 

 

Projektin tiedot

Asiakas Sometaduuniin -hanke
Toteutus 4. periodi
Tarvittavat taidot Viestintä ja markkinointi, Some-aktiivisuus, Sisällöntuotanto eri kanaviin (ml. videotuotanto), Projektinhallinta, Suomen kieli