#Tampere3 Tietotoimisto

– haku on auki!

Project pages available in English at / Englanniksi http://scil.tampere3.fi/projects/t3hub/

kuvaaja Márton Merész / InnoEvent Tampere

Tampere3 haluaa opiskelijat uuden korkekouluyhteisömme eturintamaan ja keskiöön. Yhtenä tärkeänä tekijänä tässä tulee olemaan uudenlainen osallistava vuorovaikutus. #Tampere3 Tietotoimisto -projekti pyrkii tunnistamaan uudenlaisen korkeakoulukulttuurin kehittämiseen sopivia tapoja ja metodeja sekä luomaan konseptisuunnitelman #Tampere3 Tietotoimiston toiminnasta, missä vuorovaikutuksellisuus ja opiskelijavetoinen toiminta korostuvat.

Soveltuva hakija on kiinnostunut palvelusuunnittelusta, käyttäjäjäkeskeisyydestä tai on innostunut vuorovaikutuksellisen viestinnän ja toiminnan kehittämisestä Tampere3 yhteisössä. Halu työn tekemiseen ja tekemällä oppiseen on tärkeämpää kuin aiempi kokemus.

 

Tiimiltä vaadittava osaaminen:

  • Viestintä & sosiaalinen media
  • Kulttuurienvälinen vuorovaikutus
  • Suunnittelutaidot (käyttäjäkeskeisyys tai palvelusuunnittelu)
  • Projektinhallinta

 

Projektin työkielinä ovat suomi ja englanti. Pääsasiallinen (tiimin sisäisenä) työkielenä on englanti. Osa tehtävistä saattaa vaatia taustatyön tekemistä ja materiaalin tuotantoa suomeksi, minkä vuoksi tiimissä tulee olla jäseniä, joilla on vahva suomen kielen taito.

 

Projekti on myös TAMKin opintojakso Smart Campus Innovation Lab Projects (SCIL) NN00DD91-3002. Se on tarjolla Tampere3-ristiinopintopalvelussa. Opiskelija suorittaa 2-5 opintopisteitä.

 

Haku on auki. Lähetä hakemuksesi alla olevan ‘Hae mukaan nyt’ -painikkeen kautta.

Projekti

Asiakas Tampere3, TTYY, Tamko, Tamy
Aika  Kevät 2018
Tyyppi Oppimisprojekti tai palkaton harjoittelu
Taidot Konseptisuunnittelu, Palvelusuunnittelu, UX, Projektinhallinta, Vuorovaikutus, Kulttuurienvälinen viestintä

Haku on auki!

Hae mukaan nyt!

                                kuvaaja Márton Merész / InnoEvent Tampere

Projektin kuvaus

 

Laatia konseptisuunnittelma Tampere3:n opiskelijoiden ja henkilöstön väliselle uudenlaiselle vuorovaikutukselle. Projektitiimin tehtäviä tulee olemaan:

  • tutkia ja tunnistaa metodeja ja parhaita tapoja Tampere3:een liittyvän tiedon jakamiseksi
  • laatia osallistava ja opiskelijakeskeinen konseptisuunnitelma toiminnosta ja/tai palvelusta
  • suunnitella ja raportoida toteutus uuden toiminnon aloittamiseksi

Projektitiimi tuottaa suunnitelman uudesta toiminnosta. Projektityöhön kuuluu suunnitelman mallista ja muodosta päättäminen yhdessä asiakkaan kanssa.

Haku on auki!

Hae mukaan nyt!